tản mạn về The Quarrymen ‎– That’ll Be The Day, một trong những đĩa hiếm nhất