phía không em

Ngày mai, một khởi đầu mới, đầy hứa hẹn…

//có phải anh đang đi về phía không em?

050410
B.l.u.e.