Mưa ngâu

Ngưu Lang – Chức Nữ là người Trung Quốc phải không em? Thế mà sao ngày thất tịch hôm nay, đến trời phương Tây cũng u sầu biến sắc…

Vợ chồng Ngâu đêm thu nước mắt đẫm ướt cả sơn hà, anh nghe báo đài nói, hôm nay ở xứ mình mưa rơi nhiều lắm. Trong bao nhiêu giọt lệ ấy, có giọt nào cho anh và em không?

Khi chia tay, em có nói: dù thế nào em cũng sẽ rất nhớ anh. Trên đời có ai mà chẳng tham. Nhưng mà em ơi, anh chẳng cần lúc nào cũng nhớ, không ham việc nhớ rất nhiều, anh chỉ mong thỉnh thoảng một phút giây nào đó, không cần bầy quạ đen bắc cầu Ô Thước, anh và em gặp nhau, ở một nơi phiêu định hư vô nào của miền kí ức xa xưa, thế là đủ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số…

260809 – Thất tịch
B.l.u.e.