Anh buồn lắm, chỉ nghĩ tới việc kiếp này, dù có cố gắng như thế nào cũng sẽ không thể nào có em, thì đến khóc cũng còn không làm được nữa là…

http://www.youtube.com/watch?v=6vfnOqs5ApI

160110
B.l.u.e.